Doba do svolání

(Duration to call)

Splatnost měřená do data prvního svolání.

Další pojmy