E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Dluhový poměr

(Debt ratio)

Předmět jednoho z fiskálních konvergenčních kritérií ustanovených v článku 104c (2) Maastrichtské smlouvy. Je definován jako "poměr vládních dluhů vůči hrubému domácímu produktu v běžných tržních cenách", přičemž vládní dluh je charakterizován v Protokolu č. 5 jako "celkový hrubý dluh v nominální hodnotě nevyrovnaný ke konci roku a konsolidovaný v rámci celého sektoru centrální vlády".

Další pojmy