Dluhové cenné papíry

(Debt securities)

Cenné papíry reprezentující peníze vypůjčené společností nebo vládou, které musejí být v budoucnu splaceny věřiteli. Obligace, poukázky, šeky a instrumenty peněžního trhu jsou dluhovými instrumenty.

Další pojmy