Dluhová kapacita

(Debt capacity)

Rozsah, v jakém může firma navyšovat cizí finanční zdroje.

Další pojmy