Dluhopis s pohyblivou sazbou

(Floating rate bond)

Dluhopis emitovaný na peněžních trzích, jehož úroková sazba je určována vývojem úrokové sazby na peněžním trhu, přičemž dochází k její periodické obměně podle vývoje úrokových sazeb.

Další pojmy