Dluhopis oceněný investičním stupněm

(Investment Grade Bonds)

Dluhopis ohodnocený ratingovým stupněm Baa nebo lepším.

Další pojmy