Dluh

(Debt)

Peníze, zboží nebo služby, které je jedna strana zavázána dodat druhé podle předchozí dohody. Může, ale nemusí být zajištěn. Používá se rovněž jako obecné označení pro dluhopisy, poukázky a hypotéky nebo další druhy papírů, které reprezentují částky dlužné a splatné na požádání nebo v určitý den.

Další pojmy