Dlouhý úsek

(Long leg)

Část opčního rozpětí (spreadu), která představuje závazek koupit podléhající cenný papír.

Další pojmy