ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Dlouhodobé závazky

(Long-term liabilities)

Částky dlužené z nájmu (leasingu), ze splácení dluhopisů a další položky dlužné více než jeden rok.

Další pojmy