Dlouhodobé závazky

(Long-term liabilities)

Částky dlužené z nájmu (leasingu), ze splácení dluhopisů a další položky dlužné více než jeden rok.

Další pojmy