Dlouhodobé plánování

(Long-term planning)

Finanční plánování, jehož cílem je dosažení dlouhodobých cílů.

Další pojmy