Dlouhodobé financování

(Long-term financing)

Závazky splatné v době delší než jeden rok a veškerý akciový kapitál.

Další pojmy