Dlouhodobá aktiva

(Long-term assets)

Hodnota majetku, zařízení a dalších kapitálových aktiv snížená o odpisy.

Další pojmy