Dlouhé zajištění

(Long hedge)

Nákup termínového kontraktu při očekávání skutečného nákupu na promptním trhu. Používáno jako ochrana proti vzrůstu promptní ceny.

Další pojmy