Dividendový warrant (poukázkový list)

(Dividend warrant)

Příkaz nebo poukázka vystavená společností na její banku, jež tuto banku zmocňuje k provedení výplaty dividendy o určité výši akcionářům nebo podílníkům společnosti.

Další pojmy