ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Dividendový warrant (poukázkový list)

(Dividend warrant)

Příkaz nebo poukázka vystavená společností na její banku, jež tuto banku zmocňuje k provedení výplaty dividendy o určité výši akcionářům nebo podílníkům společnosti.

Další pojmy