Dividendový kupon

(Dividend coupon)

Viz Kupon.

Další pojmy