Dividendové požadavky

(Dividend requirements)

Výše ročního zisku potřebná k zaplacení smluvních dividend z prioritních akcií.

Další pojmy