Diverzifikace

(Diversification)

Základní finanční princip snižování rizika prostřednictvím rozdělování expozic do několika sektorů. Nejlépe to vystihuje pravidlo "nedávej všechna svá vejce do jednoho koše".

Další pojmy