E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Diverzifikace

(Diversification)

Základní finanční princip snižování rizika prostřednictvím rozdělování expozic do několika sektorů. Nejlépe to vystihuje pravidlo "nedávej všechna svá vejce do jednoho koše".

Další pojmy