Disponibilní (pohotový) příjem

(Disposable income)

1. Příjem po odečtení všech přímých daní. 2. Suma peněz, kterou lidé dělí mezi výdaje a úspory.

Další pojmy