Diskrétní zóna

(Discrete zone)

Představuje vzdálenost asi 1-1,5 m od předcházejícího klienta u bankomatu, pokladny atp. Slouží k zachování důvěrnosti sdělovaných nebo typovaných údajů.

Další pojmy