Diskrepance, nesoulad, rozpor

(Discrepancy)

V kontextu dokumentárního akreditivu: diskrepance vzniká, jestliže dokumenty předložené podle dokumentárního akreditivu neodpovídají podmínkám akreditivu; obecně: chyba, rozpor nebo omyl v dokumentech. Banka odmítne platbu proti těmto dokumentům, pokud žadatel o akreditiv (kupující) nesouhlasí s jeho proplacením.

Další pojmy