Diskontovaný dluhopis

(Discount bond)

Dluhopis prodávaný za nižší než nominální cenu.

Další pojmy