Diskontování faktur

(Invoice discounting)

Nákup vybraných faktur (tj. obchodních pohledávek) s diskontem. Kupující faktur poskytuje financování klientovi odkupem jeho pohledávky za hotové, přičemž diskont odráží úrokovou sazbu za poskytnutí peněz předem.

Další pojmy