ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Diskontování

(Discounting)

Tento proces je používán pro stanovení současné hodnoty cash flow.

Další pojmy