Diskontování

(Discounting)

Tento proces je používán pro stanovení současné hodnoty cash flow.

Další pojmy