Diskontovaná obligace

(Bond discount)

Dluhopis prodávaný za nižší než nominální hodnotu.

Další pojmy