Diskontovaná cash flow (DFC)

(Discounted cash flow (DFC))

Účetní technika pro stanovení relativní hodnoty plánovaného budoucího investičního projektu prostřednictvím diskontování očekávaného cash flow z projektu na jeho čistou současnou hodnotu.

Další pojmy