Diskontní půjčka

(Discount loan)

Půjčka, u které jsou poplatky a úroky odečteny z nominální hodnoty poskytnuté půjčky.

Další pojmy