Diskontní marže

(Discount margin)

Vzrůst nad indexní míru, který způsobí, že vypořádací cena proměnlivě úročeného cenného papíru je rovna diskontované současné hodnotě jeho cash flow.

Další pojmy