Diskont

(Discount)

odkupní cena cenného papíru nižší než jeho tržní cena

Další pojmy