Direktiva, směrnice

(Directive)

Legislativa EU.

Další pojmy