Dílo vyšší moci

(Act of God)

Přírodní neštěstí nebo katastrofa způsobená vichřicí, zemětřesením, bleskem, hurikánem apod. Působí mimořádné škody, přičemž mnoho z nich není kryto pojištěním.

Další pojmy