Devizový rezident

(Foreign currency resident)

Jednotlivci a společnosti s trvalým bydlištěm/sídlem v dané zemi (i když přechodně pobývají v zahraničí). Pokud to umožňuje zákon, mohl by být devizovým rezidentem rovněž cizinec, který se trvale zdržuje v dané zemi. Schopnost rozlišit rezidenty a nerezidenty je nutná pro provádění devizových omezení.

Další pojmy