Devizové žiro

(Exchange as per endorsement)

Klauzule umístěná výstavcem (trasantem) na rubu směnky o tom, že dlužník (trasát) zaplatí dlužnou částku ve své měně, která bude ekvivalentem cizoměnové hodnoty směnky. Banka eskontující tuto směnku musí ověřit, zda je použit správný směnný kurz, tak aby beneficient obdržel jmenovitou hodnotu směnky.

Další pojmy