ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Dětské dluhopisy

(Baby bonds)

Dluhopisy s denominací menší než 1.000 USD nominální hodnoty. Jsou zdrojem fondů pro společnosti, které nemají přístup k velkým institucionálním trhům. Jsou určeny zejména malým investorům.

Další pojmy