Derivátový trh

(Derivative market)

Trh, na němž se obchoduje s deriváty.

Další pojmy