Derivát

(Derivative)

Označení celé řady finančních instrumentů na trhu, které jsou charakterizovány jako nové (inovativní) se specifickými vlastnostmi (reálná hodnota se mění se změnou reálné hodnoty podkladového nástroje, je smluven a vyrovnán k budoucímu datu); za deriváty lze považovat pevné termínové operace a opce.

Další pojmy