Depreciace, amortizace

(Depreciation)

Snížení účetní hodnoty firemních stálých aktiv během jejich ekonomického života. V oblasti financí jde o snížení tržní hodnoty měny nebo cenného papíru.

Další pojmy