Depozitum

(Deposit)

Prostředky vložené do finanční instituce. Cenné papíry uložené u banky nebo finanční instituce pro specifické účely.

Další pojmy