Depozitní stvrzenka

(Deposit receipt)

V situacích, kdy není klientovi ukládajícímu prostředky vystaven přehled, je vydávána stvrzenka evidující vklad.

Další pojmy