ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Depozitní facilita

(Deposit facility)

Klasický nástroj ESCB, který protistrany mohou použít pro vytvoření nočních depozit, úročených předem stanovenou úrokovou mírou.

Další pojmy