Delta

(Delta)

Velikost změny opční ceny při změně ceny podléhajícího cenného papíru o jeden bod.

Další pojmy