Delegování

(Delegation)

Akt postoupení práce, závazku nebo provedení příkazu na jinou osobu.

Další pojmy