Delcredere

(Del credere)

Ve vztahu k mezinárodní obchodním vztahům: delcredere agent garantuje svému klientovi zaplacení dluhu třetí osobou, za což obvykle dostává vyšší provizi než běžný agent.Ve vztahu k riziku obecně: delcredere riziko je riziko nezaplacení finančních závazků smluvní stranou.

Další pojmy