Deficitní výdaje

(Deficit spending)

Převýšení vládních výdajů nad vládními příjmy, které musí být financováno půjčkami.

Další pojmy