ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Deficitní výdaje

(Deficit spending)

Převýšení vládních výdajů nad vládními příjmy, které musí být financováno půjčkami.

Další pojmy