Deficitní poměr

(Deficit ratio)

Předmět jednoho z fiskálních kritérií stanovených v Maastrichtské smlouvě v článku 104c (2). Je definován jako "poměr plánovaného nebo současného vládního deficitu vzhledem k hrubému domácímu produktu" v současných tržních cenách, přičemž vládní deficit je definován v Protokolu č. 5 jako "čisté výpůjčky centrální vlády".

Další pojmy