Deficit

(Deficit)

Přebytek výdajů nad příjmy.

Další pojmy