Debetní výkaz (zpráva)

(Debit note)

Komerční dokument avizující jednotlivci nebo firmě, že byl debetován jeho (její) účet vedený v knihách odesílatele zprávy.

Další pojmy