ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Debet, má dáti

(Debit)

Strana účetních záznamů společnosti. Podle konvence jde o levou stranu účtu, přičemž položky na této straně znamenají vzrůst hodnoty příslušného aktiva. Zápis na debetní stranu pasivního účtu znamená snížení hodnoty tohoto závazku..

Další pojmy