Dceřiná společnost

(Subsidiary company)

Společnost kontrolovaná jinou společností buď prostřednictvím držby majoritního podílu, nebo prostřednictvím zástupců v představenstvu.

Další pojmy