Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Datum vypršení

(Expiration date)

Datum, kdy vyprší platnost opce a práva s ní spojeného.

Další pojmy