Datum výpovědi

(Call date)

Nejbližší datum, kdy může emitent odvolat dluhopisy.

Další pojmy